karmazinaiMūs protėviai ir gentys iki užtemimo, arba negatyvių energijų įsigalėjimo, gyveno vienyje su Kūrėju, Gamta, Saule, Visata. Svajojo daug ir šviesūs vaizdiniai ir mintys jungėsi į vientisą, harmoningą tekėjimą, kas leido lengvai, be kliuvinių materializuoti norima, įsivaizduojama.

Be be to ir patys žmonės buvo stipresni, greičiau mąstė, kas leido naudotis Galia, kurią įdėjo Tėvas. Bendravimas su Visatos Intelektu teikė galimybę keliauti mintimis, jausmai, o panorėjus ir kūnais po visą Visatą, pažinti įvairius pasaulius – Kūriniją. Todėl šiam laikmety aplankius „šventvietes“ mums nesuprantama kas ten yra, kokia jų paskirtis ir kaip ten būti.

Kur benueitume, su kuo bendrautume pirmiausia turi būti pagarba, nes viskas gyva. Tai mumyse jautrumas dingęs ir tiesa, o ten gyvuoja. Gyvuoja mintys ir ryšiai, kiti planai, Svajonės arba vaizdiniai, arba Dvasia gyva-žmogus palikęs (tik be fizino kūno). Ištisi pasauliai atsiveria, jeigu tik galim tam atsivert.

Jeigu pajėgsime savo pasaulėžiūrą į pasaulėjautą atkeist (kaip buvo), pamiršti nors trumpam žinojimą, tai galim susiliest su tuo kas likę. Tokia pati schema jeigu konkretų klausimą suformuluosim, atsakymas ateis kitoks nei mes įsivaizduotume. Kam vaizdiniu, kam aiškumu – intuityviai, nes iš tikrųjų viskas vyksta giliau, plačiau, sudėtingiau nei mes kad manom. Daugiamatiškumas buvo ir yra, tik mes pripratę prie plokščio vaizdo. Tai mūsų tikrovė, o ne mintis ar realybė. Ne tik Lietuvoje, visoje Europoje daug tokių „energetinių“ vietovių. Tai rodo, kad gyvenimas čia buvo intensyvus ir aukštos kultūros. Ištisos vietovės su ankstesniu gyvenimu išlikusios. Tose vietose ne mūsų vaizdinys, dažnai ir laikas kitas. Jeigu suprasit, kad žmogaus yra daugiau nei matosi, o matosi trisdešimt procentų, iš kurių veiksnūs maždaug dešimt, tai per likusius keturiasdešimt (kurių nesimato) iš septyniasdešimties ir vyksta bendravimas su aukštesne Būtim. O kiek jau patenka į mūsų fizinį pasaulį (tuos matomus trisdešimt, o realiai dešimt), kaip greit ir suprantamai dėl melagingos ir agresyvios mūsų realybės, tai priklauso nuo lankančių žmonių tyrumo, minčių ir ketinimų švarumo, nuo paveldėtų savybių, nuo pagarbos viskam kas gyva, nuo mūsų Dvasios, jei su ja bendraujam. Dvasia arba Dūšia kaip sako žmonės, dalelė paties Kūrėjo duota žmogui ir su Ja per Ją mes galime pažinti Kūriniją.

Pradėsiu apžvalgą nuo KARMAZINŲ. Ten giluma yra , šeima. Aštuonios jungtys galimos. Tai kelias. Yra takelis ligi pat Pradžios. Jeigu Palaimoje paliktume - išliktume kaip Jie. Sesuo ten, broliai, Tėvas, o Motina Esmėj, Jie Giminėj. Jų Giminė žvaigždėj. Ten išdėliotos versmės, šaltinis jų Galia. Jie saugoja gyvenimą. Ten budi Protas. JO vaizdinys per Giesmę, Esmę giedamas lig šioliai. Tai sesės, broliai, tėvas-Dievas ir Giminė, gentis , gimimų sekos. Sielos šviesa visa. Jeigu dainingi esate, jei harmoningi, skambėkite nata tenai, jums atsivers JINai, tada galėsite pajusti.

Jeigu sunku, ar šiaip panorot pabuvot, ieškokit grūdo (centro kame esat prigimtinai) , leis sustot, šviesos daugės arba gerumo.

O jeigu šiaip nueinat pasivaikščiot, aplankyt, tai supraskit, kad lankot dvarą-Tvarą (namai su trisdešimt kampų per keturis pasaulius). Jei suvoksit koks Kūrėjo braižas, nes mes taip pat iš Jo minties užgimę, Jo Kūriniai, pajausite gyvybę tekant, širdį plakant, pulsaciją per vienį-amžių. Daugiau jau patys.

Akmuo kur runos išrašytos, ąžuolyne (Simonu vadinamas) atkeltas iš kitur. Mums nederėtų jų tvaros ardyti. Nors ir geri sumanymai, bet netapatūs. Jo paskirtis anų laikų išlikus. Jungtuvių planą laiko Jis giliai, keli tie spinduliai. Pora ten buvo kažkada, dabar tik atspindys erdvėj. Minty Jinai. Jie vieny nešė. Jų glėby vaikai atbunda - vardai. (Ateinančių vaikų vardai kaip natos, vaizdiniai, savybės, nes kiekviena raidė Būtis). Ak – ašai. Atitarimo reikia. Vardus savus sakykite priėję, išskaistėję, suskambėję, pajusite ką reiškia tai.. Mylėkite labai Svajonę, vardais (žodžiais) brangiausiais šaukit ją per Žmoną (vyrai, vaikinai), padės Jisai išspinduliuot, Jinai gyvuot, ateis ir atliepimas. Dėkokit, dėkokit, kad esam vieny.

Tiek perduodu kiek leido.