Giminės sodybų bendruomenė

zemes sventeSveiki,

Iniciatyvinė, Giminės sodybų kūrėjų ir netik, grupė organizuoja, kaip kas met, Žemės Dienos šventę š.m. liepos 21 - 23 dienomis. Šventės  metu vyksta renginiai aktualiomis temomis, dainos, šokiai, pažintuvės. Teikiama tiesioginė pagalba planetai: nusistatomas ryšys su Žeme, bendraujama su stichijomis, valoma aplinka, sodinami medeliai. Žmonės mokosi būti draugėje, kurti, giliau išgyventi savo prigimtį, prisiliesti prie žmogiškųjų Galių versmės. Tris dienas gyvenama palapinėse. Maistas gaminamas ant gyvos ugnies.

119- Margelanai, pasakyk-kodėl visi Išminčiai , ir tu tame tarpe, su malonumu priimate iš mūsų obuolius? Ar jie jums patinka? Ar dar yra kokia nors priežastis?

-Žinoma, yra ir kita priežastis. Obuoliai, nors ir dalinai, išlaikę tas savybes, kurios buvo mūsų laikais. Ypač, jeigu jie kvapnūs. Tai didelis malonumas mums. Obuolių kvapas maitina mūsų Dvasią. Mes labai noriai ir mielai priimam iš jūsų obuolius.

- O mums vėliau galima pasiimti tuos obuolius, kuriuos jums padėjome?

- Taip, galima, ypač jeigu jūs suvokėte kam jie skirti, kuriam iš jūsų juos įkrovėme. Bet gali būti ir taip, kad teks palikti. Jūsų atnešti obuoliai reikalingi kam nors kitam. Toks žmogus prieis ir panorės juos pasiimti. reiškia jie jam.

dolmen8- Ką galima pasakyti apie Išminčius, kurie įėjo į didelius akmenis ir uolas?

-Visi Išminčiai, kurie įėjo į akmenis ar uolas, tai padarė labai sąmoningai, dar iki mūsų. Maždaug penkiais - dešimčia tūkstančių metų anksčiau negu, kad mes. Tai būtų prieš penkiolika - dvidešimt tūkstančių metų pagal jūsų laiką. Jie valdė visas Visatos energijas. Surinkę tam tikras žinias, grupė žmonių apsijungdavo į vienį, išrinkdavo save iki atomų ir įeidavo į akmenį ar uolą-ištirpdavo joje. Tokiu būdu susirinkdavo milžiniškas energinis spindulys, kuris buvo nukreipiamas į tai (ten), kur ir ką norėjo išsaugoti tie žmonės. Tai taip pat dolmenai. Yra tokių akmenų ir uolų į kurias įėjo daugiau kaip šimtas Išminčių.

dolmenaiSpausdiname L. M. Kupcovos knygų "Pokalbiai su dolmenų Išminčiais" įvadą. Šis įvadas kartojasi kiekvienoje jos knygoje. Susipažinimui tiems, kurie nėra skaitę knygų.

Pradžia

- Margelanai, ąš norėčiau, kad visose knygose apie dolmenus būtų toks pat įvadas, kuris padėtų žmonėms suprasti jus, Išminčius dolmenuose. Padėk man tai parašyti.

Sveikiname su Žiemos Švente visus geros Valios Žmones.

Linkime tikros žemiškos Būties, Meilės Jūsų širdims, namams, šeimoms bei Saulės žybsnio-šypsnio akyse, lūpose, delnuose... Darnos bei laisvos, laimingos Savasties santykiuose.

Giminės sodybų bendruomenės Ra-tas.

zemesmergina- Kaip tu užsiimi su žmogum, kuris ateina prie tavo dolmeno, pas tave?

- Aš apžvelgiu jį visapusiškai - jo mintis, jo darbus, jo bendravimo ratą, jo šeimą. Ir iškart matau jo nusiteikimą, jo norą, jo gyvenimo akstiną.

gelesDaržą su daržovėmis išdėstykite arčiau namų ir vandens ir susodinkite taip, kad greit ir dažnai galėtumėte prie jų prieiti - pasiimti prinokusių ar subrendusių daržovių ir atsinešti į namus. Žalias valgomas žoles galima pasodinti arčiausiai, kaip gėlių lysvę.

Medis 2– Papasakok mums kaip išsodinti mūsų sodyboje vaismedžius ir mišką?

– Mišką geriausia sodinti mišrų, bet tai priklauso nuo tos vietovės kurioje gyvenate – nuo klimato sąlygų. Mišką visada pageidautina sodinti iš šiaurės pusės. Tai apsaugo nuo šalto šiaurės vėjo.

pievaDabar galima pradėti gyvenamo namo statybą. Jeigu trūksta lėšų tokiam namui, kokį jūs įsivaizduojate, tai padėkite bent pamatus – šio gyvenamo būsto pagrindą. Pamatai gali gali būti patys įvairiausi: iš medžio, iš smėlio ir cemento mišinio, iš akmens.

planting– Ką dar privalu atlikti savo žemėje?

– Sekantis žingsnis, ką būtina atlikti savo žemėje, kurią jūs gavote arba įsigijote savo gyvenimui, savo gerovei.