Bitės pavasaryPavasaris artėja – skaistėja. Austėja talkina Gimtinei, sodybai, namams. Tai bitės jau atėjo, jų dūzgesys pažadina Svajas, o žmonėse kūrybines Galias. Jų produktą – pagalbą žmogui pateikia Anželika.

Tai fakelai, senovės lietuvių erdvės valymo ir teršalų surinkimo, neutralizavimo būdas, atrastas naujai ir išpopuliarintas liaud. Med. Moksl.dakt. Skonsmano. Jei skonėjatės maistu, liežuviu-kalbom, klausomės ko reikia ar nereikia, turim įsivaizdavimų ir norų, kurių nepasakom nei kitiem nei sau, mus užgula slogutis. O kartais ir kitose kūno vietose sutrinka energijos tekėjimas, judėjimas, tada fakelai atlieka kaminėlio vaidmenį, lyg pečių pakūrus. (Nereikia sirgt, raudot, mėlynių apturėt..). Nuima sąstingį. O jeigu dar LAVRENO(dolmeno Išminčiaus) duotą mantrą kalbame, tai viskas vyksta dar greičiau(lanksčiau). Jeigu reikėtų kam, tai Dovydai atlieps. Anželikos tel. 86 17 59 792. O jeigu kam arčiau į Vilnių tai Aldonos tel.86 36 05 741. Ukmergės kraštui į Redą kreipkitės tel. 86 18 13 014.

Fakelai, juostos, IšmintisJeigu kryptingumo, judėjimo Jūsų keliui stinga-atlieps laiminga. Jeigu Svajonę turit, vaizdinį, o tik veržlumo, ryžto reikia, arba šviesos ir ritmo- kreipkitės į Margaritą. Ji rieda, tautą rita. Sekas dėlioja per rankas. Raštu, spalvom ir virpesiais. Tai gyvos mantros raštais gula į judesį. Ji tiesia kelią į šalelę, Saulelę.

Mes juostom tai vadinam, sukiniais. Dar galima vardais ir atbalsiu-ženklais rašyti.Ir atkeliam rytojų. Rytojus šviesą siunčia, Saule teka, o Meilė šneka. Jei kyla jums pagunda-užriškit mazgą. Tada nubunda jūsų mintys ir mazgą reik atrišti -risti, rasti išeitį. Taip gyvenome šviesoj.

Pas Margaritą šitų vijų galit pasimokyt patys. Nereiktų lūkuriuot.

Linkėjimai visiems nuo sodybiečių.