Velyku marguciaiSveikinimai šviesiems Tautos žmonėms nuo sodybiečių.

Atgimimo šventė. Dvasia kiekvieną pavasarį pasipuošia naujai. Lai Josios spalvos skleisis ir žydės per žmogų, širdies kertelėje jau dydsta daigas - jis veržiasi iš kiauto, juo skamba skliautas, tegul paauga juo vaikai, suaugę atsinaujina, senoliai saugo...

Su Meile, Tautos Dvasia ir Giminės sodybų bendruomenė