bite pienes ziedeAustėja mūsų Savasty, 
O šie namai jai dovana
Su skambančiu savu pulku,
Su liepų žydinčių kvapu
Su mūsų Meile ir darna
Mūs Sode jos dainaO kas mums teikia Dvasios įkvėpimo, stiprybės ir tvaros, Jūs galit paskaityti patys. 

Pristatome dalį "Giminės sodybų bendruomenės" Asociacijos Įstatymo, kuriuo mes vadovaujamės

Giminės sodybos ir bendruomenės Įstatymas – gimtis

avilys su rubaisavilys sode po medziaisBocius medinis1. MINTIS
2. ...
3. ...
4. ...
5. ...


MINTIS


Tobulinti gyvenamąją aplinką – Prigimties, paskirties realizacija.
1. Kurti su tuo, kuris sukūrė viską ir mane, įkvėpė gyvastį palaiko kūriniją ir tęsia kūrimą (kūrybą).
2. Mintis yra kūrybos instrumentas ir priemonė, kaip ir įkvėpimas bei Svajonė.
3. Meilė yra Giminės sodybos valdovė bei žmonių šeimos narys.
4. Kartų jungtys: Protėvių Dvasia ir Siela yra Giminės sodybos turinys bei atspindys.

5. Giminės sodybos esmė – giminės tęstinumas per šeimą.


karpinys zydintis medis6. Matmuo ir vidinio pasaulio darna – nuo didžiausio ligi mažiausio, nuo mažiausio ligi stipriausio, nuo aukščiausio ligi skambiausio, nuo plačiausio ligi tiksliausio...
(Vėduoklės principas – centras, periferija per sukinį)


7. Žemės ir dangaus samprata: žmogus – Kūrėjas bendrauja su Žeme kaip su sau lygia gyvastim, Esybe kviečia Ją bendrai kūrybai, nes Ji Didžiojo Kūrėjo mintis alsuojanti JO suteikta paskirtimi ir auginanti JO vaiką.
Dangus – kita erdvė, Svajonė iš tenai, Jinai materializuojasi per mus Žemėje.
8. Visatos ir Sodo atitikmuo sodyboje: Žemė kaip Motina – materiali Visatos išraiška, įgavusi turinį ir formą (dalinai matoma Tėvo mintis – Saulė). Sodas sodyboje yra konkretus žvaigždyno atitikmuo, namų simbolis, Aukščiausiojo AŠ išraiška. Jis rodo kokiai giminei priklausome, kame mūsų ištakos, šaknys. Tai tonas.
9. Žmogus – Kūrėjas. Žmogus yra sukurtas ir sutvertas, t.y. amžinas ir tvarus. Jis nuolat atgimsta, atkeisdamas ir aplinką pagal save. Todėl sodyba virsmo, veiksmo vieta – Kosmosas.

sodas

 aviliaizydintis obelu sodas

Gimines sodybu bedruomenes logo

pentograma su kirpimu

rect11667
rect11667