planting– Ką dar privalu atlikti savo žemėje?

– Sekantis žingsnis, ką būtina atlikti savo žemėje, kurią jūs gavote arba įsigijote savo gyvenimui, savo gerovei.

Susiraskite tą vietą, kurioje jūs pastatysite savo būstą (gyvenamą namą). Tokia vieta būtinai turi būti jūsų įsigytoje žemėje. Ji privalo būti patogi, švari ir traukti jūsų dėmesį į save. Apeikite šią vietą savo kojomis, geriausia basomis, įkalkite kuoliukus kampuose arba ratu.

Apsižvalgykite aplink, įsivaizduokite kaip atrodys jūsų namas: kur žvelgia langai, į kur išeina durys. Kur jūs norėtumėte pasodinti savo Giminės Medį. Jis turi užaugti didelis, milžiniškas. Jam privalu suteikti erdvę ir, kad jis visą laiką būtų jums po akimis ir visiems, kas tik panorės pas jus ateiti, kai jūs pakviesite. Šis medis jau žinos, kad jūs jam suteikėte tokią reikšmingą jūsų šeimai, jūsų Giminei ir visai jūsų žemės augmenijai, paskirtį.

Visa šeima, kiekvienas žmogus, privalo labai aktyviai dalyvauti tokio medžio sodinime. Kiekvienas žmogus, dalyvaujantis tokio medžio sodinime, dovanoja jam savo Meilę, savo nuoširdų, iškilmingą norą-palinkėjimą matyti jį stipriu, galingu, augančiu viso jūsų hektaro džiaugsmui, viso, jūsų mylimos žemės sklypo, džiaugsmui. Jeigu žmonės savo dvasia pajuto, kaip šis mažas medelis sureaguoja į jūsų palinkėjimus, tai jis būtinai atsilieps jums savo augimu, savo gyvumu, savo dalyvavimu jūsų gyvenime. Tai gali būti sodinukas, atneštas iš kur nors, ir jūs panorote suteikti jam tokią svarbią paskirtį-misiją jūsų žemėje. Šis medelis, kiekviena savo ląstele, priima jį sodinančių žmonių valią ir pradeda vykdyti visa tai, kas privalu Giminės Medžiui. Palaipsniui paauga, susipažįsta su kiekvieno šeimos nario gimine nuo Pradžių Pradžios ir surenka ją į vienį. Susipažįsta su kiekvienu augalu, pasodintu ar išdygusiu šioje žemėje, pašalina visus mutantus, tiek augmenijos pasaulyje, tiek vabzdžių, tiek mikroorganizmų pasaulyje. Giminės Medis įgauna tą paskirtį, kurią jam suteikė žmonės.

– Ar Giminės Medis turi būti vienas ar gali būti keli?

– Žinoma, Giminės Medis turi būti vienas.

Ir visos šeimos dėmesys, iš esmės, turi būti skiriamas jam. Jis surenka visą Giminę kiekvieno šeimos nario. Ir santykis su šiuo medžiu (atsinešimas į jį) turi būti ypatingas, nes jis tai jaus. Jūs patys padedate jam surinkti visus jūsų protėvius. O jūsų palikuonys jaus ir sužinos apie jūsų protėvius ir jus, apie jūsų darbus, įsižiūrėdami į šį Giminės Medį. Juk ne veltui savo sodybą jūs vadinate Giminės sodyba.

Kiekvieno šeimos nario giminė aktyviai dalyvauja šeimos gyvenime-kuria šeimos buitį, valo, ramina kiekvieną šeimos narį, atstato šioje sodyboje augmenijos pasaulį. Ir visa tai pritraukia ir atveda į jūsų sodybą Giminės Medis.

Žinoma, galima pasodinti ir daugiau medžių, suteikiant jiems paskirtį, surinkti Giminę kažkuriam šeimos nariui; kiekvienas šeimos narys gali pasisodinti savo medį ir, surinkęs savo giminę jame, kreiptis į giminę per šį medį. Bet tai neilgaamžis medis, ne tūkstantmečiams.

Aš suprantu, kad jūsų sąlygomis, labai sunku tokį medį pasodinti iš karto, suteikti jam Giminės Medžio statusą ir gauti norimą rezultatą, t.y. labai stiprų, labai galingą, sveiką medį - Medį valdytoją. Bet tai priklauso nuo jūsų. Kol kas žmonėms dar stinga tokios Galios, kad medis, kuriam jūs suteikiate tokią paskirtį, iškart priimtų viską ką jūs įdedate (perduodate) jo dvasiai. Tai priklauso nuo jūsų ketinimų, siekio ir nuo gilaus suvokimo, kodėl jūs taip darote.

Pasistenkite sukurti vieningą visų šeimos narių suderinamumą su tais žodžiais-mintimi, kuriuos jūs ištarsite sodindami medį. Kartais tenka tokį medį sodinti kelis kartus, pakol jums pasimatys, kad šis Medis įvaldys-susitvarkys su tuo, ką jūs jam pavedėte, ką jūs paskyrėte jo gyvenimui.

Trečia dalis iš septynių