pievaDabar galima pradėti gyvenamo namo statybą. Jeigu trūksta lėšų tokiam namui, kokį jūs įsivaizduojate, tai padėkite bent pamatus – šio gyvenamo būsto pagrindą. Pamatai gali gali būti patys įvairiausi: iš medžio, iš smėlio ir cemento mišinio, iš akmens.

Tai priklauso nuo jūsų noro ir tos vietovės, kurioje yra jūsų žemė. Pradėkite palaipsniui, dalimis statyti tai, ką jūs norite. Užtikrinu jus, kad jūs gausite lėšų jūsų pradėto darbo pratęsimui ir užbaigimui.

O štai dabar – pradėkite apsodinti savo žemę įvairiausiais augalais. Apsodinkite savo hektaro perimetrą gyva tvora iš stambių medžių ir krūmų. Jie turi būti įvairūs; pageidautina – žydintys ir vedantys uogas krūmai. Krūmai gali būti dygūs – pas jus jie dažnai vadinami „antrarūšiais“ (kaip piktžolės). Jie užpildo erdvę. Jūs patys vėliau galėsite sustabdyti jų augimą ten, kur jie trukdys. Šiaurinėje sklypo pusėje geriau sodinti mišką iš mišrių medžių: lapuočių ir spygliuočių. Jeigu šiaurinė sodybos pusė pridengta kalnais arba mišku, kuris jau auga už sodybos, tai savo mišką sodyboje galima pasodinti ten, kur „vėjų rožė“ pati stipriausia, kad apsaugoti savo namą ir viską, kam gali kliudyti, stiprus vėjas. Sodą su vaismedžiais geriau sodinti kiek galima piečiau. Daržą su augalais (daržovėmis) įsirengti netoli namo – tai parankiau. Kadangi visi gyvūnai ir žvėreliai, pavyzdžiui zuikiai, kol kas neturi su žmogumi ryšio, tai aptverkite savo sklypą kokiu nors tinklu ir jie jums nekliudys.

Aš papasakojau apie patį paprasčiausią ir būtiną, bet kokiai šeimai, savo sodybos įsirengimą. Žmonės palaipsniui pripras naudotis visu tuo, ką jiems teikia žemė, palaipsniui pradės suprasti kiekvieną augalą: ko jis nori, ką priima ir ko tikisi iš žmogaus. O esmė, ką privalo žinoti kiekvienas žmogus, tai, kad visi augalai, be išimties, gyvi ir labai gerai priima bet kokį, kiekvieno šeimos nario, gyvenančio šioje žemėje, jausmą. Ypač, jeigu kiekvienas šeimos narys siųs augalams, arba kažkuriam iš jų, tam kuris labiausiai patinka, baltą, spinduliuojantį Meilės rutulį, apgaubs savo mylimą augalą ta šviesa nuo šaknų iki viršūnės – Kūrėjo Šviesa ir savo Meile. Toks augalas pabus, priims energiją ir atsilieps žmogui. Taip palaipsniui jūsų žemėje, jūsų Meilės Erdvėje, auga jūsų vaikai ir visas augalų pasaulis drauge su jais. Jūs netgi nepastebėsite, kaip visi drauge, jūs užsodinsite visą hektarą, visą erdvę labai mielais, labai jums reikalingais augalais. Jie užaugs drauge su jūsų vaikais, anūkais ir proanūkiais.

Noriu iš karto jus įspėti: jeigu jūs norite sukurti savo Meilės Erdvę, tai kurkite ją pačiu nuostabiausiu būdu. Šeimoje negalima kelti jokių vaidų. Garsiai mėtyti viens kitam grubių ar įžeidžiančių žodžių. Negalima burnoti ir kelti vaidų su kaimynais. Negalima sėti pykčio, neapykantos, nuoskaudų, įžeidimų, kaip savo šeimoje, taip ir tarp kaimynų.

Jūsų žemė-erdvė, kurią jūs pavadinote „Meilės erdve“ neatleis apgaulės ir dviveidiškumo. Ji nebus tokia erdve apie kurią jūs visiems kalbate. Tokioje erdvėje gyvens žmonės be Meilės sau. Jie siunčia kančią, ligas, neša negatyvą. Tai ne kūrėjai, o griovėjai. Tai žmonės kurie tik nori kažką gauti iš savo erdvės ir nieko neduoti. Visas augalų pasaulis jaučia kiekvieną žmogaus žodį, žmogaus gyvenančio savo hektare. Štai ir išeina – medeliui žmogus pasiuntė Meilę, o visi namai, pripildyti negatyvo, stovi kaip tamsi dėmė ir suėda viską, ką žmogus paskyrė, ištarė augalams. Išeitų – žmogus laukia pagalbos iš Visatos ir Kūrėjo, o pats sukuria uždangą, sieną savo svajonėms. Aš suprantu, kad jūs, žmonės, visi atėjote iš technokratinės sistemos, bet juk jums duota erdvė, kad pakeistumėte save, savo gyvenimą. Nekurkite akligatvio iš kurio negalėsite išeiti. Šiame akligatvyje jums niekas nepadės – pats sukūrei, pats ir kapstykis iš jo.

Jūs privalote žinoti – švari erdvė priima švarius žmones. Valykite save, sukurkite savo namuose, buityje skaidrius santykius, susitaikymą ir jūs pamatysite kaip visa pradeda jus girdėti, gelbėti jums, jus keisti. Visi buities sunkumai, nesusipratimai, bendravimas lengvai sprendžiasi. Jūs atsipalaiduosite nuo karmos, gautos sistemoje. Tiktai pats žmogus gali pašalinti charakterio bruožus, kurie kenkia jam pačiam, jo vaikams, jo šeimai ir erdvei, kurią jis ketina sukurti.

Jeigu jau sužinojote apie tai, iš karto pradėkite save keisti: savo mintis ir pokalbius, kurie jus erzina.

Ketvirta dalis iš septynių