zemesmergina- Kaip tu užsiimi su žmogum, kuris ateina prie tavo dolmeno, pas tave?

- Aš apžvelgiu jį visapusiškai - jo mintis, jo darbus, jo bendravimo ratą, jo šeimą. Ir iškart matau jo nusiteikimą, jo norą, jo gyvenimo akstiną.

Jeigu žmogus turi norą arba Svajonę gauti žemės savo Giminės sodybos sukūrimui - savo Meilės erdvės suformavimui, tai aš, savo minties greičiu, padėsiu įgyvendinti jo norą.

Jeigu žmogus tokių norų neturi ir tokios mintys jam tolimos ir jis neįsivaizduoja, kam jam žemė reikalinga, aš stengiuosi tokiam žmogui padėti suprasti ir sužinoti, kas yra Giminės sodyba. Ir po kažkiek laiko žmogaus požiūris į savo pačio gyvenimą gali pasikeisti. Gali pakisti požiūris į savo-technokratinės civilizacijos buitį. Jis palaipsniui pradės suprasti ir jaus būtinumą įsigyti savo gimtą, nuosavą žemę. Sušildyti ją savimi, nuvalyti ją savimi ir tuo pačiu nuvalyti save patį nuo visų sistemos nuogulų, kurioje jis ligi šiol gyveno. Taip pamažu mūsų žemė gaus dar vieną šviesią Dvasią. Visata ir Kūrėjas ateis į pagalbą šiam žmogui. Žmogus pradės pastebėti visus pokyčius, kurie vyksta jo gyvenime. Tai jį džiugins, atkurs jo Galią ir jis pradės priimti mūsų žinias - iš žmonių dolmenuose. Taip palaipsniui mūsų planeta atgaus dar vieną žmogų, šeimą ir naują gyvenimą su tokiais žmonėmis. Tai žmonės Kūrėjai, naujos visuomenės statytojai, naujo požiūrio į pasaulį formuotojai. Tokiose gyvenvietėse gims vaikai - nauja karta. Ši karta - nauja rasė su naujomis galimybėmis, su naujais gyvenimo polėkiais. Ir tam nereikia ilgai laukti-amžius. Tai vyksta jūsų akyse ir jūsų gyvenime-tai greta. Jūs patys tapsite liudytojais ir kūrėjais tos civilizacijos, kuri vėl gyvuos milijoną metų be karų, melo, pykčio, neapykantos kits kitam. Giminės Sodybą žmogus įsisavins ir sukurs pagal visas taisykles ir dėsnius ir su visomis žiniomis, kurias mes jam teikiame. Pati žemė sukurs sąlygas nuostabiam gyvenimui joje ir laisvos, nepriklausomos žmonių kartos gimimui. Šios kartos pasaulėžiūra labai ryškiai skirsis nuo technokratinės. Jai nebus reikalingos jokios techninės naujovės, kuriomis jūs džiaugiatės. Viską turės žmogus savyje, atvers tai pats ir naudosis savo Galia. Juk Kūrėjas suteikė savo vaikui viską, ką turi pats. Netgi mažiausius pokyčius savyje žmogus pajus iš karto ir , žinoma, minties greitis pakeis gyvenimą. Mąstymo greitumas - tai labai svarbus faktorius tiek žmogaus gyvenime, tiek visos žmonijos. Tai labai daugelio problemų išsprendimas. Žmogus matys, girdės ir jaus visą gamtą, visas stichijas, visą žvaigždžių pasaulį ir valdys tai.

- Aš būsiu su jumis visada, kada jūs skaitysite mano pasakojimą, jeigu jūs neturite galimybės prieiti prie mano dolmeno. Savo apsakymu aš atvėriau jums kanalą, kuris sujungia jus ir mane. Pasitikėkite visam tam, ką aš jums pasakiau, naudokitės tuo.

- Sakyk, o ką tu veikei ligi tol kol įėjai į dolmeną?

- Aš labai myliu mūsų planetą ir visą augalų pasaulį, kuris buvo tada ir dalinai yra dabar. Aš matau ir pažįstu kiekvieno augalo gyvenimą, pradedant nuo pačios, iš pažiūros, menkiausios žolytės ir iki galingo, ištiso milžiniško medžio. Visas mūsų planetos žaliojo pasaulio gyvenimas sukurtas Kūrėjo žmogui. Žmogus - Jo vaikas ir visada valdė šį žalią pasaulį, bendravo su juo. Viskas sujungta. Augmenijos pasaulis jaučia kiekvieną žmogaus mintį ir atsiliepia, paklūsta šiai minčiai. Žmogui negalima elgtis su šiuo pasauliu agresyviai. Tik Meilė ir Gerumas padeda žmogui naudotis augalų pasauliu nebaudžiamai. Tiktai tada nusistovi harmonija jų santykiuose. Augmenijos pasaulis atiduoda savo vaisius, savo kamienus, savo gydomąją galią žmogui. Štai tada žmogus gali turėti ir statybinę medžiagą namui ir stebuklingas daržoves bei vaisius, ir tokias žoles. Tiktai tada visa Giminės sodybos augmenija atstatys žmogui prarastas jėgas, sukurs apvalymą ir ilgą, sveiką gyvenimą be ligų.

Augalų pasaulis priima tik Gerumą ir Meilę ir atsako tuo pačiu. Tai greitai veikiantis, nesavanaudiškas padėjėjas jūsų Giminės sodyboje. Netgi už sodybos ribų, jeigu žmogus siunčia kokiam medžiui Meilę prie prisiglaudęs, arba guli ant žolės, arba žiūri į žydinčias gėles ir kvėpina jas su dėkingumu, tai augalų pasaulis aktyviai dalyvauja to žmogaus gyvenime. Juk viskas aplink-gyva, gyvena savo gyvenimą ir paklūsta tik geram ir meiliam žmogui.

Štai pasiųskite kokiam nors medžiui, o aplamai tai bet kokiam augalui, spindintį baltą rutulį, pripildytą Meilės ir būtinai palaukite kol rutulys sugrįš pas jus - tai reiškia, kad šis medis ar augalas jums atsiliepė. Dabar, jūsų laikmečiu, augalai nelaukia iš žmogaus tokios dovanos. Gali iš karto ir neatsiliepti, bet jeigu jūs taip elgsitės keletą dienų, tai užtikrinu jus, medis arba kažkoks augalas, palaipsniui pradės jums atsiliepinėti ir tai vyks pastoviai. Jis jus pripažino, jis jums atsiliepia, jis jus myli taip pat, kaip ir jūs jį. Štai taip jūs galėsite išauginti savo mišką, savo sodą, savo daržoves, savo gėles. Jie pažinos savo šeimininką ir gyvens dėl jo.

Karta, kuri gims jūsų sodybose, jau matys kiekvieno augalo aurą, galės bendrauti su juo. Galės jausti augalų vibracijas, sužinoti ko nori vienas ar kitas augalas. Aš galėsiu patarti, teikti tokių žinių, kurias dabar dar anksti jums pranešti, jūs jų nesuprasite. Aš padėsiu grąžinti į gyvenimą augalijos pasaulį tokį, koks jis buvo mūsų laikais. Aš žinau kaip suteikti gyvybingumą sėkloms, kurios ir dabar yra žemėje, kurios dabar yra paraleliniame pasaulyje, kurios gyvuoja prisitaikiusios kitose planetose. Aš padėsiu žmonėms praturtinti mūsų planetą tais augalais, kurių dabar nėra, žmogus jų neteko.

Pabaiga

Gimines sodybu bedruomenes logo

pentograma su kirpimu

rect11667
rect11667