Sveikiname su Žiemos Švente visus geros Valios Žmones.

Linkime tikros žemiškos Būties, Meilės Jūsų širdims, namams, šeimoms bei Saulės žybsnio-šypsnio akyse, lūpose, delnuose... Darnos bei laisvos, laimingos Savasties santykiuose.

Giminės sodybų bendruomenės Ra-tas.

Gimines sodybu bedruomenes logo

pentograma su kirpimu

rect11667
rect11667