dolmenaiSpausdiname L. M. Kupcovos knygų "Pokalbiai su dolmenų Išminčiais" įvadą. Šis įvadas kartojasi kiekvienoje jos knygoje. Susipažinimui tiems, kurie nėra skaitę knygų.

Pradžia

- Margelanai, ąš norėčiau, kad visose knygose apie dolmenus būtų toks pat įvadas, kuris padėtų žmonėms suprasti jus, Išminčius dolmenuose. Padėk man tai parašyti.

- Nė vienas jūsų laikmečio žmogus nežino nieko apie tai, kad buvo tokia civilizacija, gyveno labai aukštos kultūros žmonės, su labai didelėmis pačio žmogaus galimybėmis, su giliomis žiniomis apie viską, kas vyksta žemėje. Žmogui nebuvo reikalinga jokia technika: keliamieji kranai, įranga dolmenų statybai... Visa tai buvo materializuojama mintimi bei pačio žmogaus išspinduliuojama energija. Kad pagamintų ir sukeltų sunkias plytas, apsijungdavo keletas žmonių. Tai buvo Ištakų Žmonės. Šios civilizacijos žmonės labai gerai matė visos žmonijos praeitį ir ateitį. Visu tuo, ką buvo sukaupusi šių žmonių patirtis, galėjo naudotis kiekvienas šios kultūros žmogus.

Kiekvienas šios civilizacijos žmogus turėjo žinias, Išmintį gyvybės tęstinumui ir savo gyvenimo organizavimui. Šie žmonės laisvai bendravo su gyva Žemės Gamta: su augalais, gyvūnais, mikroorganizmais.

Jie gyveno visiškoje harmonijoje su mikro - ir makro pasauliu.

Žmogus bendravo su Visata, galėjo matyti ir girdėti visą Kūriniją. Šiuolaikiniam žmogui tai neprieinama. Jis toks pakitęs, kad daugelis praradę net intuiciją, negali naudotis telepatija. Iš 100 % smegenų ląstelių būdrauja (veiksnios) tik 3-4 %.To neslepia netgi jūsų mokslas.

Prieš 10 000 metų mes pastebėjome, kad prasideda žmogaus smegenų degradacija ir numatėme su tuo susijusias pasekme. Žmonės pamažu praradinėjo savo galimybes ir turimas žinias. Žinoma, žmonija pradėjo naudotis prietaisais, kuriuos jūs dabar vadinate moksliniais pasiekimais, progresu.

Buvo priimtas sprendimas, kurį kiekvienas mūsų priėmė savanoriškai, sąmoningai:-įeiti į dolmeną, pereiti į gilią meditaciją (mes tai buvome įvaldę, žinojome tobulai) ir taip pasilikti. Mes taip pat žinojome, kad būsime prikaustyti prie tos vietos, negalėsime ilgėliau atsitraukti nuo dolmeno. Tokiu būdu mes palikome savo kūnus, bet išsaugojome savo Dvasią (Dūša) ir Galią (Dūch). Visa tai mes atlikome, kad ateities žmonėms perduotume tas žinias, tą Dvasios Galią, tą nusiteikimą ir kryptį, tuos visokeriopus gebėjimus, kuriuos valdė mūsų laikų žmonės. Tai pagalba ateities kartoms, susigrąžinant žinias, galimybes, kurios buvo pas mus.

Per daugelį praėjusių tūkstantmečių mūsų niekas nelankė. Žmonės tiesiog nežinojo, kad kiekviename dolmene yra gyvas Žmogus su Dvasia ir Galia, tik be matomo kūno ir Jis visada pasiruošęs padėti priėjusiems žmonėms. Per tūkstantmečius daug dolmenų buvo sunaikinta. Tose vietose žmonės statė gyvenvietes ir netgi miestus. Jie manė, kad dolmenai kliudo ir juos naikino. Per laikmečius sugriuvo gyvenvietės, miestai ir šios vietovės apaugo miškais bei žole. Bet ten, kur stovėjo dolmenai, pasiliko Išminčiai-Ištakų žmonės, kurie ir dabar yra ten, kur kažkada įėjo į dolmeną. Jie džiaugiasi tuo, kad dabar yra kas juos pamato ir jie gali perduoti savo žinias, savo Galią, savo minties greitį visiems, kas sąmoningai, su pilna atsakomybe ateina į tas vietas t.y. pas juos.

Tai, kad jau yra žmonių, kurie gali mus matyti ir skaityti mūsų mintis-labai gerai. Bet tik trupinėlis to ką mes galime padaryti dėl kiekvieno iš jūsų. Ir mūsų bendravime pateikiami pokalbiai labai trumpi ir nedideli, bet mes žinome ir galime duoti daug daugiau. Nors kol kas mes džiaugiamės ir tuo, nes netgi žmonių parašyti atsakymai į paklausimus ne visada priimami teisingai. Bet mes tiksliai žinome, kad greitai pasirodys tokia karta, kuriai mes galėsime duoti gerokai daugiau. Šios žinios padės žmonėms palaipsniui sugrįžti į save, pažadinti smegenis ir suorentuoti juos į Ištakas, kame mes ir buvome. Žmogus vėl taps viso kas gyva Žemėje valdovu, o taip pat Visatos ir visos Kūrinijos valdovu. Juk Jis-Dievo Sūnus! Ir visa ką turėjo Tėvas atiduota Vaikui-Žmogui.

Gimines sodybu bedruomenes logo

pentograma su kirpimu

rect11667
rect11667