dolmen8- Ką galima pasakyti apie Išminčius, kurie įėjo į didelius akmenis ir uolas?

-Visi Išminčiai, kurie įėjo į akmenis ar uolas, tai padarė labai sąmoningai, dar iki mūsų. Maždaug penkiais - dešimčia tūkstančių metų anksčiau negu, kad mes. Tai būtų prieš penkiolika - dvidešimt tūkstančių metų pagal jūsų laiką. Jie valdė visas Visatos energijas. Surinkę tam tikras žinias, grupė žmonių apsijungdavo į vienį, išrinkdavo save iki atomų ir įeidavo į akmenį ar uolą-ištirpdavo joje. Tokiu būdu susirinkdavo milžiniškas energinis spindulys, kuris buvo nukreipiamas į tai (ten), kur ir ką norėjo išsaugoti tie žmonės. Tai taip pat dolmenai. Yra tokių akmenų ir uolų į kurias įėjo daugiau kaip šimtas Išminčių.

Tai tam, kad apsaugotų Žemės planetą nuo sugriovimo, kad atremtų nelaimę, gresiančią Žemei iš išorės. Tu žinai vieną, bet jų keletas Žemėje - tai Žemės sargai.

Yra dolmenų į kuriuos suėjo daugiau kaip 200-ai žmonių. Tai Rusijos ir jos žmonių atkūrimas ir atstatymas. Yra dolmenas į kurį įėjo virš 60-ties žmonių. Tai žmogaus sveikatingumo atstatymas ir gyvybės žemėje tęstinumo dolmenas. Yra dolmenas į kurį įėjo 27-i žmonės. Tai Palaimos suteikimo Žmogui dolmenas (Suteikti Palaimą jo Dvasiai, Sielai ir Kūnui). Aš kalbėjau apie dolmenus, kuriuos tu žinai. Aplink tokius dolmenus visada daug akmenų. Tai Šviesos šventyklos. Jų dydis neturi reikšmės. Išminčiai, kurie budi šalia tokių akmenų-šventyklų, pastoviai įkrauna juos savo energija, savo šviesa, kad sukurtų žmonėms tą postūmį, perdavimą, kurį jie išsaugojo.

-Sakyk, kodėl tu vis kartoji, kad jūs gyvi? Juk kūno tai nėra?

- Taip, kūno nėra todėl, kad mes jį palikome, išėjome iš jo. Bet užtat mes visiems laikams likome Dvasioje ir Sieloje-Gyvastyje. Todėl mes tokie pat žmonės kaip ir jūs - su Dvasia ir Siela-Gyvastim-Savastim, tik be kūno.

Kai žmonės miršta, Dvasia palieka kūną ir persikelia į naują, atkurtą - pagimdytą. Mes patys suėjome į dolmenus, pasinėrėme į gilią meditaciją, palikome kūnus, bet likome Dvasioje ir Sieloje-Galioje, Savastyje. Todėl mes galime bendrauti su jumis ir perduoti tą informaciją, kuri jus domina. Mes žinome Gamtos dėsnius,gyvenimo taisykles: žinome kokios žmogaus galimybės, žinome apie visą Visatą ir visą Kūriniją labai daug. Norime perduoti tai jums-mūsų palikuonims. Mes galime atsakyti į bet kokį jūsų klausimą. Tam reikia, kad atsirastų aukšto inteklekto priėmėjas. Greitai ir jums gims tokie žmonės, kurie galės daug tiksliau sugauti mūsų atsakymus ir pritaikyti žinias kasdieniniame gyvenime. Mes išmokysime jus kaip pamatyti ir išgirsti kiekvieną augalą. Jūs dabar bendraujate, pažįstate spėtinai, todėl dažnai klystate. Kiekvienas augalas turi savo aurą, savo spalvą, savo kvapą, savo vibraciją ir savo paskirtį. Mes išmokysime jus kaip apvalyti Žemę nuo "purvo", juodų dėmių, nuo jūsų civilizacijos nuodų. Pasibaigs gaisrai. Mes išmokysime jus kaip bendrauti su mikroorganizmais, kaip atsikratyti mikrobų-mutantų. Jūs, žmonės, su-žinosite daug daugiau: pvz. kas visada palaiko žmogų sveiką ir stiprų, galingą kaip Žemėje taip ir Visatoje.

Mes džiaugiamės kiekvienu priėjusiu žmogumi, kurį veda supratimas, Svajonė, tyri ketinimai. Mes negalime ilgam palikti savo Galios vietos, todėl laukiame Jūsų. Ateikite pas mus! Mes visada galime patarti kaip atsiekti harmoningą tarpusavio bendravimą (vieno su kitu), su Gamta, su gyvūnijos pasauliu. Mes galime jau dabar, jūsų sunkiame laikmetyje, savo minties greičiu padėti realizuotis jūsų Svajonei, pagydyti jus, apvalyti nuo sudėtingų gyvenimo situacijų.

Greitai jūsų bus daug-mus girdinčių ir matančių. Su mumis jūs bendrausite taip pat kaip dabar bendraujate tarpusavyje. Ir daug sužinoti galėsite iš mūsų todėl, kad mes -Ištakų Žmonės. Mes galime panaudoti tą energiją-Galią, kuri Žmogui suteikta paties Kūrėjo. Mes jus mokysime kaip naudotis šia Galia. Tokia Galia-energija yra ir jumyse, šiuolaikiniuose žmonėse, bet ji prislopinta. Mes padėsime jums, žmonės, atkurti pačius save. Jūs patys tapsite savo gyvenimo Kūrėjais. Jūs patys galėsite atkurti Meilę, Laimę, Gžiaugsmą t.y. Harmoniją savyje ir aplink save. Ateikite, mes jūsų laukiame, žmonės.

Bus daugiau

Gimines sodybu bedruomenes logo

pentograma su kirpimu

rect11667
rect11667