119- Margelanai, pasakyk-kodėl visi Išminčiai , ir tu tame tarpe, su malonumu priimate iš mūsų obuolius? Ar jie jums patinka? Ar dar yra kokia nors priežastis?

-Žinoma, yra ir kita priežastis. Obuoliai, nors ir dalinai, išlaikę tas savybes, kurios buvo mūsų laikais. Ypač, jeigu jie kvapnūs. Tai didelis malonumas mums. Obuolių kvapas maitina mūsų Dvasią. Mes labai noriai ir mielai priimam iš jūsų obuolius.

- O mums vėliau galima pasiimti tuos obuolius, kuriuos jums padėjome?

- Taip, galima, ypač jeigu jūs suvokėte kam jie skirti, kuriam iš jūsų juos įkrovėme. Bet gali būti ir taip, kad teks palikti. Jūsų atnešti obuoliai reikalingi kam nors kitam. Toks žmogus prieis ir panorės juos pasiimti. reiškia jie jam.

- O po kiek laiko galima pasiimti jums padėtą obuolį?

- Iš esmės tai neturi reikšmės. Mes sugeriame į save, savo Dvasia obuolių kvapą ir savybes akimirksniu. O paskui čia pat galime nustatyti kam jis skiriamas.

- Tu visada sakai, kad reikia suaktyvuoti tiktai gerumą ir Meilę nešančias energijas, bet Žmoguje yra visos energijos, kurios yra Visatoje; o tai reiškia ir blogį, o jis gali kažkaip reikštis. Ir išvis turėtų būti pusiausvyra tarp gėrio ir blogio, tada turėtų reikštis ir tai ir tai.

- Taip, Žmoguje visos Visatos energijos. Jų daug. Bet dabar jūs tokiame laikmetyje, kai aplink jus daugiau blogio energijos nei gėrio. Jums dabar netgi mastyti apie blogį negalima, nes jo ir taip daug aplinkoje. O jeigu žmogus manys, kad jis gali skleisti blogį dėl pusiausvyros, tai jis kenks sau pačiam, paskui Žemei ir viskam, kas tik yra Žemėje. Dabar, jūsų laikais, žmogus padarė tiek daug blogo, kad reikia visomis gėrio energijomis jį gesinti, kad įsigalėtų pusiausvyra tarp Gėrio ir Blogio. Visata ir Kūrėjas padeda Žemės žmonėms, kurie skleidžia Gėrį. JIE dabar po trupinėlį surenka Gėrį kiekviename žmoguje, kad būtų išgelbėta Žemė ir pats Žmogus. Kam dar galvoti, kad jūs patys galite ar privalote sukurti blogį savyje, dėl pusiausvyros. Blogiu jūs tiesiog patys save naikinate. Visata ir Kūrėjas tokiems žmonėms nepadeda. Jie tiesiog patys išeis kiekvienas į savo laiką. O štai, kai Žemėje pergalės Gėris ir Meilė, žmonės nepastebės blogio taip pat, kaip jūs dabar nepastebite Gėrio. Juk blogio turi būti tiek mažai, kiek dabar pas jus mažai Gėrio. Juk jūs, jeigu jau padarėte, kaip jums atrodo, kažką gero, tai tiesiog "gerumėlis", o patys įsivaizduojate sau, kad padarėte labai daug gero ir jau galima prie to ir blogio pridėti.

Tam, kad Žemėje atsirastų pusiausvyra dabar, viskas turi būti nukreipta į Gėrį. Kiekvienas žmogus turi gesinti blogį savyje. Nenaikinkite patys savęs ir gyvybės Žemėje blogiu.

Kad panaikinti visą žmonių sukurtą blogį Žemėje, jums teks suprasti, kad tik jūs patys galite tai padaryti, ir nukreipti į tai savo dėmesį ir judėjimą. Kiekvienas Žmogus, kuriantis Gėrį, pratęsia savo gyvenimą ir visos gyvasties Būtį. Kiekvienas Žmogus privalo žinoti, kad jis yra gėrio sankloda ir spinduliuoti, eiti su Gėriu visada, pakol Žemėje atsiras visuminė pusiausvyra. Nurims uraganai, audros, pasibaigs karai, išnyks priešiškumas tarp Žmonių. Gamta vėl išgirs Žmogų, atsilieps ir padės jam gyventi.

- Aš sužinojau, kad iki Hiperborėjų civilizacijos, planetos šiaurėje gyveno civilizacija MŪDR. Ar tai buvo Jūsų civilizacija?

- Taip, mūsų civilizacija gyvavo daug šimtų tūkstančių metų. Ji pabaigė egzistavimą Žemėje prieš 10 000 metų. Šios civilizacijos Žmonės buvo aukštos kultūros, gilių žinių ir kiekvienas žmogus galėjo pilnai realizuoti savo potencialą.

-Ar todėl jūs save vadinate Išminčiais (mudriecami)?

-Taip, nors jūsų supratimu, šis žodis įgavo kiek kitokį atspalvį.

-Margelanai, sakyk kaip man elgtis? Daugelis Išminčių kalba apie tą patį ir vartoja mano leksikono žodžius, pagal manąjį supratimą (intelektą). Išeina pasikartojimai. Toje pačioje knygoje kalbama apie tą patį ir tais pačiais žodžiais.

- Nusiramink ir rašyk viską kaip sako žmonės dolmenuose. Jie kalba apie tai, ką reikia daryti jūsų kartos žmonėms, kad pasirodytų sekanti karta su pakitusiu mąstymu, su naujomis mintimis ir kitokiais poreikiais. Ir dėl to jūsų kartai, visokiais būdais, visais žodžiais, visokiam supratimui reikia perduoti tai, ką jūsų gyvenime reikia pakeisti, priimti, tiesiog suprasti. Tu juk visų Išminčių klausi to paties: -kaip mums gyventi ir kaip pakeisti gyvenimo Būdą? O jie, savo ruožtu, kalba apie tai, kas jūsų gyvenime blogai, kaip teisingai gyventi ir kaip keisti gyvenimo būdą arba bent padaryti žingsnį į tą pusę.

- Šiuo metu mūsų knygos priskiriamos "ezoterikos" ir "mistikos" žanrui. O kokią paskirtį tu suteiktum mūsų knygoms?

- Jūsų laikmečio žmonės, viską apie ką mes kalbame, kol kas vertina kaip mitą-ir tai blogai. Mes juk teikiame žinias. Gana nemažai žmonių tai vertina teigiamai. Jie sužino apie ką reikia susimąstyti ir suprasti.

Pabandykite knygas paduoti į pažintinės literatūros skyrių. Juk mistiška tiktai tai, kad bendravimas vyksta ne su fiziniame kūne esančiu konkrečiu žmogumi, o su Dvasia-su žmogumi subtiliąjame kūne.

-Bet tai ir yra kliūtis, trukdanti priskirti knygas pažintinės literatūros skyriui.

-Bet žmonės ir nežino to, apie ką mes kalbame. Mūsų knygos ir suteiks jiems žinių apie egzistuojančio subtilaus pasaulio realybę.

Įvado pabaiga

Gimines sodybu bedruomenes logo

pentograma su kirpimu

rect11667
rect11667