Linkiu Tėvynei aš gražių vardų

Skambių, auksinėm stygom išaustų.

Tegul atbunda Savastis pirma

Iš pat Kūrėjo Žemėn nuleista

Tada galės jau šokti Moteris laisva

Pripildžiusi gyvybės gijom praeitį aną.

Šypsenų šypsenų - jos juk atgaivina. Margarita

Mes linkime visiems žmonėms Pirmapradės Būsenos. 

Lauryno ir Redos šeima