Giminės sodybų bendruomenė

– Ką gi mums daryti, kaip gi mums įsikurti savo hektare, kad pajustume jo teikiamą pagalbą: nuo augalų, nuo visos erdvės, kurioje ketiname visada gyventi?

– Pirmiausia ir svarbiausia – pasistenkite apvalyti šią erdvę nuo blogio, kuris, labai galimas daiktas, yra jūsų žemėje susikaupęs per daug technokratinių civilizacijų gyvavimo šimtmečių.

MedisGiminės sodybų bendruomenė-asociacija laimingai gyvuoja ir jums linki to paties. Rugsėjo pradžioje antra žmonių grupė išvyksta į Kaukazo šventvietes pas likusius Žemėje Išminčius-Svorijus keistis, atsibusti, mokytis.

bite pienes ziedeAustėja mūsų Savasty, 
O šie namai jai dovana
Su skambančiu savu pulku,
Su liepų žydinčių kvapu
Su mūsų Meile ir darna
Mūs Sode jos daina

svajones skrydisMes esam Žmonės - giminės daigai, medeliai, krūmai ir žiedai, o vaisiai Išmintim sveiki, todėl ir mūs Būtis taiki. Mes augame savoj šaly, kur mūsų medžiai dideli. Tai Protėvių skaisti liepsna įliejo Savastį į Čia.

Velyku marguciaiSveikinimai šviesiems Tautos žmonėms nuo sodybiečių.

Atgimimo šventė. Dvasia kiekvieną pavasarį pasipuošia naujai. Lai Josios spalvos skleisis ir žydės per žmogų, širdies kertelėje jau dydsta daigas - jis veržiasi iš kiauto, juo skamba skliautas, tegul paauga juo vaikai, suaugę atsinaujina, senoliai saugo...

Su Meile, Tautos Dvasia ir Giminės sodybų bendruomenė

Bitės pavasaryPavasaris artėja – skaistėja. Austėja talkina Gimtinei, sodybai, namams. Tai bitės jau atėjo, jų dūzgesys pažadina Svajas, o žmonėse kūrybines Galias. Jų produktą – pagalbą žmogui pateikia Anželika.

Saule medis giminėJau naujas ratas įsisuko. Sumanymai geri, jeigu dori tai galit pabuvot pas mus ir sužinot.  

Gyvenimas Kūrejo Valioj, tokia mūs Išmintis, o mes visi - Mintis. Iš lėto auga medžiai ir namai, jausmai ir atbalsis iš Žemės, veiksmai.

Linkiu Tėvynei aš gražių vardų

Skambių, auksinėm stygom išaustų.

Tegul atbunda Savastis pirma

Iš pat Kūrėjo Žemėn nuleista

Tada galės jau šokti Moteris laisva

Pripildžiusi gyvybės gijom praeitį aną.

Šypsenų šypsenų - jos juk atgaivina. Margarita

Mes linkime visiems žmonėms Pirmapradės Būsenos. 

Lauryno ir Redos šeima

bite ant ziedo

Giminės sodybų bendruomenė žiemos laike (kuris gana šilta) darbuojasi bičių ir Žemės labui. Piname avilius, duzgiame kaip bitės, svajojame apie gamtos apvalkalą iš žolynų, vabalėlių ir žydinčių krūmų bei medžių, iš paukščių ir smulkių gyvūnėlių.

Gyvųjų sodybų bendruomenė asociacija, susibūrusi 2008 metais, gyvavusi šešerius metus,  pagimdžiusi įstatymą, o tuo pačiu ir pati save 2014 metais persiorientavo į „Giminės sodybų bedruomenę“ Asociacija. Žmogus gyvena taip kaip mąsto, jaučia, svajoja; kaip ketina taip viskas ir vyksta.