simonio paveikslas namaiNamų, kaip jau minėjau, būta įvairių, o ir dabar yra. Anie, apie kuriuos kalbėjau, pilni.

Tai dešimties kampų namai, tai reiškia, kad jų visi gyventojai (kiekvienas) yra individualūs. Jie patys sau šviesa.

Šiandien sakysiu apie kitus. Tai aštuonių kampų namai. (Kaip jau rašiau, kampai tai požiūris iš centro arba iš kampo į visumą ir į save.) Tokių namų gyventojai visi vienodi. Tai vienas požiūris visiems. Geriausiai matosi religinėj bendrystėj, uždarose bendruomenėse ar šeimose, ar Rūmų (karaliai, kunigaikščiai) gyvenime. Tokie namai teisingi, harmoningi, klestintys. Tai rojus, palaima nusistekenusiems, prisikariavusiems, visokiems vargšams. Tai atilsio vieta. Visur švaru, harmoninga, šviesu; aplink geranoriškumas , taika, grožis. Sodas, net jeigu modernu. Netgi tarnai priimami kaip ponai. Tiktai vienoda. Trūksta judėjimo. Jokių emocijų. Emocijos išderina. Nei pykčio, nei kvatojimo, žodžiu – palaima. Tokių namų vaikai pamokslininkai, liudytojai, ganytojai; merginos tobulos šeimininkės, tarnautojos. Visi viskuo aprūpinti, patenkinti, taip pat ir savimi. Tokie namai su sodais, javų laukais, vynuogynais, pievomis, kaimenėmis galvijų... Jie gyvuoja visose sferose. Tai tiek apie hierarchiją.

Yra namų ir kitokių – šešių kampų. Tai veiksmo ir tikslaus gyvenimo išraiška. Čia logika pramynus taką. Jie turi kryptis ir tris aukštus (ratus). Vidus jų tobulas, gilus, versmė juose – esmė. Jie sukasi ir suka. Jie paskata ir sąveika su išore, nes patys atspindį harmonizuoja. Jie veikia, kuria, ieško, analizuoja problemas ir jas neutralizuoja, jie ilsisi ir dirba, gyvena. Jie išeina ir grįžta, būna, mąsto. Namai kaip žmonės. Šeima ir aplinka judri, idėjų daug, bet aptariamos, atrenkamos, paliekamos realios, racionalios. Tokiuos namuos ir vyrai, ir moterys yr lygūs. Jie pažangos variklis.namugyventojai Giminė didžiuojasi tokiais namais ir jų vaikais – gyventojais. Juose skambu. Ten juokas, džiaugsmas, pokštai, sportas, žaidimai, varžybos be pralaimėjimo. Ten niekas nemedžioja, nepersekioja, nes viskas matos. Ten gerbiamas kiekvienas. Tai augimas. Tokie namai yra gražioj sodyboj. Visa erdvė pripildyta šviesos, aiškumo. Gimčių seka į atbudimą, nušvitimą veda. Ten motina Tiesa, o tėvas – Saulė. Pasaulis visas gimusiems juose. Tai sodas, miškas, laukas, upė, jūra; yr takas į Dausas: į gelmę mintimis, į aukšty skrydis. Gamta tenai bujoja. Laimingi atrinkti, atsisijoję.

Yra dar keturių kampų gyvenimas – troba vadinasi ( nuo žodžio treba-terba). Apie tai kitam apsakyme.