simonis namaiNamų aprašymus pradėjau nuo dešimties kampų, bet nusprendžiau pridėti dar truputį. Dešimteriopas požiūris priklauso žmogiškoms Esybėms. Žemėje tai karvedžiai arba Valdovai. Pvz. Aleksandras Makedonietis.

Tokiuos namuos vyksta nuolatinis judėjimas. Valdovas atspindi tautą  arba atvirkščiai. Pavaldūs idėjai. Jeigu apsijungia išorėje - karas, žygiai; jeigu viduje - kultūrinis pakilimas, suklestėjimas.

Dvylikos kampų namuose gyvena nubudę, prašviesėję Žmonės: mokytojai, asmenybės. Pvz. Aivanhovas, Rerichai... Tokie namai Šviesos ir spinduliavimo šaltinis.

Galima būtų tęsti, bet  toliau jau atsikartojimas su pokyčiais.

Taigi, kuo daugiau kampų, tuo gilesnis, platesnis, įvairiapusiškesnis požiūris į gyvenimą, į visą aplinką ir į save patį tame kontekste.

O kaip mes keliaujame iš Žemės į savo Svajonę - Dangiško ir Dieviško pasaulio namus (arba iš ten ateiname į Čia, matomą formų pasaulį) galime išvysti dailininko Šimonio paveiksluose arba pasiskaityti plačiau Vydūno raštuose.

Taigi, norint sukurti Žemėje tobulus namus-Rojaus atitikmenį, turime prisiliesti prie gyvo pasaulio, pažinti turinio ir formos vienovę,  Žmogaus ir Kūrinijos prigimtį bei sąveiką. Geresnio varianto ir galimybės kaip Giminės sodyba vargu ar surasime. Tik čia atsiskleis daugelio kartų patirtis ir bus išsaugota. Tik tokiuose namuose pasimatys pasaulių sankloda, tik taip žmogus, karta po kartos,  kops Dieviško Rūmo laiptais, atverdamas savo Prigimtį.   

Mes jau kelyje. O jūs?