ankorNamai – tai gyvenimo Būdas, pats Principas. Kuo remiamės, kiek apimam ką skleidžiam, kokia liepsna – tokia nata. Tai atsispindi aplinkoje. Joje mūsų – žmonių individualumas.

Pirmiausia tai materijos tvara, grožis, harmonija; tai gamtos ir gyvūnijos dermė, kur Gamta su visomis savo funkcijomis (ne tik formomis) yra Visatos išraiška Žemėje. Žemės apvalkalas yra jos puošmena - pasaulio atspindys. Gyvūnija yra aukštesnė jos dalis, turinti išskirtinių teisių, kaip kolektyvinė Siela (kvėpavimas). Dar yra mikropasaulis, su savo funkcijomis ir paskirtimi (mikroorganizmai, beje ir mūsų kūno ląstelės priklauso šiai Būties formai).

Kūrėjo sukurtas harmoningas ir savipakankamas, daugiapakopis, daugiaplanis pasaulis. Tai mūsų namai, tai mūsų tąsa bei Tiesa. Gyvąjai gamtai suteikta paskirtis ir neduota teisės jai pačiai rinktis. Prisitaikyti prie esamų sąlygų ji gali, bet privalo išlaikyti paskirtį, tada trumpėja jos gyvavimo trukmė, dažnai pakinta turinys – užpildas (sakome išsigimsta), bet nekinta forma. Forma nusako paskirtį, beje tai liečia ir mūsų kūnus. Žmogaus kūnas su turima forma yra namelis gyventi Žemėje, šioje planetoje. Taigi branginkime namus ir viską kas juose yra, visą gyvastį kuris mus supa. Tai gyvas mūsų apvalkalas, kaip Žemei Gamta. Tokiuose gyvuose namuose mums bus gera gyventi. Gyvi namai – tai Meilės energijos palaikoma visuma per žmogų - Kūrėją – Viešpatį, Valdovą(-ę). (Moteris Valdovė atspindi Kūrėjo mintį, Jo Dvasią). Šiuo metu yra pasiūlyta įsijungti į naują Erą per Giminės sodybos kūrimą ir palaikymą. Tai ATbudimo kelias, žmogaus gyvenimo esmė; tai priemonė ir tikslas, tai pasekmė ir priežastis. Giminės sodyboje įmanoma surinkti visas Būties formas, sujungti jas laike, tuo būdu atkuriant apvalkalą, suformuojant vientisumą ir apsaugant save patį garantuoti gyvasties tęstinumą. Dabar žmonija labai išsibarsčiusi, nevaldanti dėmesio arba jį koncentruojanti į nereikšmingus dalykus, todėl laukia nepanaudotas milžiniškas energijos potencialas (užsispaudėme ir dūstame). Giminės sodyba atveria galimybę prieiti prie šios Galios laipsniškai, ją suvaldant. Žemė, Giminės sodyba, kaip ir matoma žmogaus Būtis, tik nedidelė aisbergo dalelė virš vandens. Todėl kviečiu visus kūrėjus būti dėmesingais, atidžiais, švelniais, tiek elgesiu tiek žodžiais, tiek žvilgsniu tiek mintimi, ketinimu, reakcija, nes ypač dabar, Vandenio eroje, mūsų ankstyvus Būvis įgauna didžiulį pagreitį, o reakcijos drasko ir plėšo. Lai mūsų namai, Giminės sodybos, sodai (sodžiai) taps mūsų šventovėmis su alkais, galios vietomis, gyva gražia gamta, tyro vandens ir švaraus oro pripildyta aplinka; mūsų Esmės, Dvasios gyvavimo Būstais, Prigimties gyvavimo kanalais ir formomis. Tai skambaus juoko ir palaimos šventovė. Su nauja Diena, Naujakuriai!