piramideNamų tema kalbėta daug ir įvairiai. Vieniems tai statiniai, kitiems tvarka, kitiems tai sienos saugančios save. Idėjų buvo daug ir siekių. Griuvėsių liko nemažai ant žemės veido, net randų, kol “Dvasią” tie namai išleido.

Todėl yra ir paveldų. Tai daugelis žmonių iš buvusių namų, kurie sugriuvo, pradingo po žeme, kalnais ar vandenyno gelmėse.  Tai ką gi mes vadiname namais?

 Gimtis pareina takeliu per Saulę, per planetas kur gaubia Žemę ir visa tai Būtim vadinas. Mūs spindulys ant kalno krinta, suskamba sušvinta, paskui mišku (lanku, laiku) - jau Gimine; spiralę nubrėžia TVĖRĖJAS. Toliau jau sausuma, po to į Jūrą – JOS glėbį (stichijos susijungia, apgaubia mūsų Dvasią) Deiva užgimsta arba Dievs (taip Protėviai kalbėjo). Tada jau Žemė. Žemynos glėbyje stiprėjame. Kai susijungia vėl mintis, likimas ar lemtis, tada ir kylame kaip Moteris – liepsna ar Vyras – JIS. Į kur patenkame? Į Tėvo – Motinos akis. Jei įžiūrėjo – išturėjo, tada širdis (jei suvirpėjo). Tada į kūną einame – Tvertis. Tėvai sulieja savo Sielą vienyje, o JIS apgaubia Meile ir svaigu glėby, pamirštame kas esame, numirštame šioj sueitį kelių akimirkų ir atveriam akis naujai. Tai grūdas jau pasėtas sprogsta, auga. Tai reiškia – tėvai gebėjo apsijungt. Užsimezga mazgelis, DNR spiralė, kelias. Tada namai. Iš ten, iš kur atėjome, ką atnešėm į čia (akimirką kuria pradėjome). Tokių namų vaikai turtingi. Jų formos tobulos, glėby mamos užauga jųjų kūnas – Žemynos ir šeimos. Jie paprasti ir išradingi, linksmi greiti tvarkingi, jie kūrybingi, prasmingi, jie širdingi. Jiems atveria duris Visatos laukas. Jie laikosi DOROS. Jie gerbia Tėviškę, Gimtinę, Giminę, nes jie iš JOS. Jie sukuria sodybą, sodą, formuoja aplinką, kuri atrodo jiems graži. Jie turi savitumą, savastį, šventumą. Užaugę tokie žmonės – puošmena, Daina. Tai jiems gyvenimas spalvotas. Jų stotas, šypsena, laikysena ir judesys – Kūrėjo atspindys. Tai jie mums pavyzdys. Tokių yra, nes PRAMOTĖ-DORA. Jie iš namų, kuriuos pastatė Tėvas. Tai Pirmapradis mūs Tvėrėjas – RA - Dievas (Deivas, Dievs). Tokių namų, kaip jau sakiau yra. Kol vadovaujamės Tiesa, Svajone, Išmintim, tol mūs Būtis tokia ir būna. Tada vieta, kur toks žmogus gyvena, atspindi jo savastį, klesti žydi. Gamta vartus atvėrus, save sutvėrus, globoja savo tvarinius. Tai Rojaus laikas. Dabar ir vėl sugrįžtame į Jo namus, nes gimsta vaikas, naujas laikas, o vaikas turi Dvasią. Svajota buvo Jo seniai, dabar JINAI, JO prigimtim ir savo savastim – ŽMONA (tai žmonija).

Alsavimas tautos taikus. Teatveria dangus mums atspindį. Sukursime naujus namus. Jie erdvūs, daugiaplaniai. Atspindi mūsų požiūrį ir prigimtį, šviesūs, jie daugel regi, išmanūs. Jie spinduliuoja skamba kaip kristalas. Atvertas prigimties portalas.

O tiems kurie atėjo kiek anksčiau namus valyti reikia, iššveisti visas erdves, visus kampus, atgauti Dvasią, skambesį ir saiką.

Laikas atgauti vaiką, kuriam žiedelis ar žolytė – švyti. Likimas juoksis. Požiūrį pakeitę -  nusišveitę, pakisime ir patys. Pramatė taip pramatė. Patapsime gražūs, harmoningi, širdingi. Pamilsim medų motiną ir vaiką. Patapsime šilti liepsningi. Prigimtim svajokime ir kurkime namus Jo mintyje ir mūsų tvaroje. Tada buveinė, kur apsistojame. Tai gali būti sodas, miškas, laukas, sala, lyguma, kalnas (nelygu kaip pastota). Toks planas tai gimtis, tai mūs namai – mintis jau žemėje. Iš to mūs virpesiai: širdis ir visas plotas. Tada suliejam Dvasią su gimtim, mintim – iš čia ir kelias.  Ar leidžiamės gilyn – žemyn, ar kopiam į kalną  - aukštį (įgaunam Galią), ar plečiamės (akiplotis), tokias savybes įgauname, kurias ir atveriam gyvendami (praregime).

Kuo vadovaujamės? Tiesa, kurią atsinešam Prigimtimi, kaip buvom pasvajoję taip ir gimstam. Ar daugelis ją turi? Nemažai, tik vis kažko nežiūri. Vis tikisi ir kraiposi, staiposi, branginasi, graudenasi, o tiesą slepia po savim.

- Mielieji, atėjo laikas. Atsiveria Akis, viskas matosi. Nebūkite juokingi. Išmintis šalia – Galia. (Primityvumo laikas baigėsi) branginkim Taiką.

Darnios Būties!

 (Namų kitokių dar yra. Kitam apsakyme kalbėsiu).

P.S. Tokių namų harmonija daili Šimonio paveiksluose.