Patirtis

аlsavimasPratęsime kelionę.

Žmonėms, kurie gyvuoja vaizdiniais, reikėtų atsiminti, kad jų tvara ribota. Jei išgyvenimų seka ilga, tai susijungiame per Įkvėpimą. Pasąmonė - Visatos atspindys. Jau laikas pamąstyt, nes Mėnuo keliasi Tvara - atbunda Saulė, Žemė ir Kūrėjas.

ŽmogusTai kas gi vis tiktai žmogus? Tas klausimas kartojas ir kartojas. Tiktai sujungus Pradžią su Pradžia atsakymas ateina. Tam reikia atsibusti. Kiekvieno kibirkštis tai žino. Ji tuo yra. Kūrėjas Žmogumi patapo, o savo Savastį į naują formą patalpino ir suklaidino tuos, kurie svajojo JOJO vieton sėst.

dangausirzemesjungtysPo prisistatymu atversiu Jums daugiau Šviesos. Kalbėsiu apie Žemę, Žmogų, Dangų. Esmė tokia, kad šitos jungtys begalinės. Per tris planus mes leidžiamės į Kūną. Dvasia pareina į gimtis, alsuoja Okeanas – Lemtis.

obelisSave Jums pristatysiu mintyje. Energijas pajauskit, bendrauti bus lengviau.

Žmogus gyvena taip kaip mąsto, Svajoja, įsivaizduoja, žino, reaguoja. Kuo grožisi ar myli, ar bijo, vengia, ar siekia, dega ar abejingai. Tai įtakoja Prigimtis - Tiesa (patsai Kūrėjas), Dvasia arba civilizacijos paduoti teiginiai, mūs aplinka, paveldas-sankaupos(negeros mintys).

Visų laikų, visų civilizacijų, visų kultūrų Žmonės iš Pirmapradžio Vienio.
Visi ŽMONĖS iš Pradžių Pradžios.
 

Kaip jau minėjau, esu Aldona žmogus, motina, sesuo. Kitas savo Būties formas dar taisau. Giminės kelyje daug akmenų. Gyventa iškiliai, bet ir grubiai, abejingai, aistringai, kartais netgi brutaliai.