obelisSave Jums pristatysiu mintyje. Energijas pajauskit, bendrauti bus lengviau.

Žmogus gyvena taip kaip mąsto, Svajoja, įsivaizduoja, žino, reaguoja. Kuo grožisi ar myli, ar bijo, vengia, ar siekia, dega ar abejingai. Tai įtakoja Prigimtis - Tiesa (patsai Kūrėjas), Dvasia arba civilizacijos paduoti teiginiai, mūs aplinka, paveldas-sankaupos(negeros mintys).

Žmonijos kelias begalinis.  Yra gimimai apspręsti-inicijuoti, yra priklausomi, bet netgi šiems galioja dėsniai.  Žmonijos  kelias Pradžioje galingas buvo, vėliau kryptingas, dabar atvirkščias, o turėtų būt prasmingas.  Mes judam savo viduje, o atrodo, kad išorėj. Iliuzija su realybe persipina. Patarčiau saugotis svarbumo(masės) ir godumo, tyrinėjimo - neatpažinsite savęs, nes veidrodžiai kiekvienoj vijoj(augimo kelyje). Kas Dieviškos Būties nevertas -išnyks.

Kviečiu Mylėti, atsibusti, pakeisti nuostatas ir pasaulėžiūrą, juk galim. Yra ne taip kaip matos. Tiktai Žmogaus Dvasia pasako Tiesą.  Tautosakoj dar turim pavyzdžių. Skaityti reiktų. Padėkim Žemei, alsuot lengviau pasidarys. Ir neauginkime galvijų nei maistui, nei savy.  Laimingi buvome dar neseniai, nes Žemės laikas trumpas. O Saulėje - žyniai. Jie ir dabar svajoja. Ieškokim Savasties ir Meilės - juk esam. Ne priemonės svarbiausia - Būdas. Tai spindulys, kuris iš Saulės.  Bet jo nereikia technikai, jį priima mūs kūnai, augalai, gyvūnai - gyvastis.

Atminkim it pagerbkim Giminę, pagerbkime Darna šeimas, draugus, tautiečius, žmones. Mūs Protėviai - mūs Savastis iš Amžių. Čia laikas ir žmogus iš Vienio, tik vaizdiniai skirtingi. Mūs Protėvių Svajonės, Mintys čia pat -greta, tik virpesiai skirtingi. Jie meilėje ir Šviesoje gyveno, o mes skurde. Gamta ir Žemė saugo paveldą ir Šviesą. Jinai jiems buvo namais, o mes Ją laužom. Ji saugo mūsų kūną ir gyvenimą, kaip Saulė, kuri taip pat blogybes valo, todėl ir degina. Ji valo ir atkūrinėja erdvę - gyvenimą.

Nejau be Meilės, Žmonės, Jums geriau?  Ar negyva materija svarbiau nei jūsų kūnas?

Tie kur atsimena, kur gerbia, myli - tie išgyvens. Šviesa mus saugo. ATmintis, mūs Pirmapradė Motina-Gyvata. Jai Gabija atliepia ir Namai. Praamžis Pats. O kas Jus veda?

Priimkit Dievo dovaną - šį laikmetį, juk laikas turi Dvasią. Įkvėpkite Šviesos ir Saulės.  Atsimerkit, pažvelkite į aplinką ir į pačius save. Tegul pabunda atjauta, paskui ir Išmintis. Jau laikas.

Laimingo kelio...

g28295
rect11667
rect11667