VanduoKalbėsiu apie laiką, jo srautą tekantį erdvėj. Tai jo vibracijos ir galios versmėje, kurią vadiname- Saulelė. Iš Jos mes ištekam kai pradedam gyvuoti kaip Esybė, individualiai. Laiko tėkmėje keliaujame per pasaulius kol išryškėjame kaip Asmenybė. Gimstame kažkame (nors būname vieny) kol išryškėja kontūrai ir sudėtis: šeima, namai, principas kuriuo gyvuojam ir pasaulis. Tada Būtis. Kai išsibūnam atsipalaiduojam ir spinduliu keliaujam į save-Saulelę. Iš ten vėl gimstame kitame, į kitą planą keliamės. Ir taip be pabaigos. Civilizacijos pakeičia viena kitą nerasdamos savęs, Esmės-Versmės.

Ieškokim Būdo - grūdo; kas mums - šviesiems žmonėms, būdinga. Surasim Dorą, Grožį, Gerumą, taikumą, eiliškumą, atidumą, ramybę, švelnumą, Tylą, Meilę. Tai vis iš Jos, iš Pirmapradės-Saulelės. Kodėl mes laiku atitekėjom į mūsų šalį, į Baltų kraštą, kodėl gimėm čia? Iš kokio pasaulio čia atitekėjom, atėjom? Ar iš Šviesos Spindulių, ar iš Garso, ar iš Sūkūrių-veiksmo? O gal iš Tylos, Ramybės, Harmonijos - atspindžio? Mūsų pasaulis - Būties Alsavimo, Įkvėpimo -ATMANO pasaulis. Žemės planas -vandens, oro eterio-liepsnos, ugnies -gyvasties. Vidinės Šviesos, kuri visa persmelkia-Aiškumo. Neskubėkime-stebėkime. Tai Erdvė-Tvara. Tai Tėvo Laukas. Tai Vėjo karalystė. Jis pučia, įpūsdamas liepsną, palaikydamas ugnį-gyvatą, gyvuoja, juda, gaivina, gena bangą ir pats joja (joje). VYTIS. Tai Baltų Žemė. Į šį Baltą pasaulį ateina Sielos , nuėjusios ilgą pažinumo ir transformacijos kelią - grįžusios į Saulelę. Tai šviesiųjų pasaulis. Mūsų Žemė tokia. Kitokioms Sieloms, kurios dar kelyje, yra kitos planetos. Jos buvo apgyventos, bet dėl tų esybių puikybės ar neatsargumo, o gal eksperimentų įvyko sprogimai ir planetos neteko apvalkalų. Tapo negalimos gyventi fiziniuose kūnuose. Tada ir prasidėjo intervencija į Žemę. Šios Sielos inkarnavosi į Žemę, į Šviesos pasaulį. Buvo manyta, kad jos čia greičiau užbaigs augimo-suvokimo ciklą ir prašviesės. Deja, šis procesas kol kas pastrigęs. Šviesioji žmonija užsimerkė, kad išsaugotų tyrumą, o atsilikę pradėjo dominuoti. Atėjo laikas atrasti skirtį. Mes - Šviesos žmonės, Saulės vaikai. ATminkim tai. Šviesiesiems svetima grubumas, arogancija, puikavimasis, karingumas, provokavimas, melas, kiršinimas, koliojimasis, brutalumas, gašlumas, godumas, valdžios troškimas. Tai kitų pasaulių kultūra, tų, kurie eina išbandymų keliu. Iššvieskime savim aplinką, atkreipkime dėmesį į savo norus, ketinimus, kalbą, judėjimą, apsigerbimą. Jei tai mums nebūdinga-grubu, reikalinga, "jėga" - atsipalaiduokime, keiskimės, rinkimės kita. O jeigu patinka erzelis, tai reiškia nesavasty, užleidote pozicijas ir svetima priėmėte kaip sava. Ieškokite savęs-Saulelės. Mes nealkani, mes spinduliai. Iš čia mūs sąskambiai. Tai kaip natos. Šeima-akordas. Jei atspindy - tai Dausos, Protėvių šviesa. Tai mums Gamta atvėrusi kelius, nes delnuose po Saulelę ar liepsnelę. (Taip pat ir paduose). Tai mūsų Tėvas Dievas (Praamžis), o Motina Garbė. Tai Meilės pripažinimas prie stalo ir Rate. Tai sesių, brolių kelias, tai vaikų juokas, tai Senolių Išmintis-Vada (Veda), tai mūsų namai. Noriu pasakyti tiems, kurie kitokie. Eikite išbandymų keliu tikslingai, ten kur reikia Jūsų jėgos, veržlumo, kur tinka užsispyrimas ir galėsime kartu pasidžiaugti. Kai jūs užbaigsite šį ciklą, pereisite į mūsų laiką, tada kartu ir gyvuosime. Šviesos pasaulis tokių kaip dabar daugiau nelaikys. Kūrėjo Valioj Visata ir jo paties gyvavimo formos. Branginkim Savastį ir Būtį. O jei kam norisi kovot-suraskit tikslą padorų. Nepatariu dykai gyvuot. Stebėtojai yra iš Pradžių. Nuo dyko buvimo didžiulis alkis kyla arba gėla. (praryjama gyvenimas, kūnas, šeima, netgi gimtis-suvartojama; arba užšaldoma, tada depresija, epilepsija, savižudybė).

Šviesusis pasaulis čia. Tai ATmano Alsavimo pasaulis. Tarp Dangaus ir Žemės. Oro Erdvė.

Bus daugiau

g28295
rect11667
rect11667