Šeima

sukimasisPratęsiu šeimos temą. Pakvietus kūdikį, moteris tampa Motina, o vyras - Tėvu. Joje užsimezga vaisius ir pradeda augti, tai reiškia, kad impulsas-energija pradeda formuoti sau kūną. Šitame procese dalyvauja Dvasia-Dievo dalelė, Visatos Būtis, Giminės energija - Gyvybės Galia ir mūsų Žemės pasaulio Siela. Jeigu tėvai sąmoningi ir atsakingi, gyvenantys tikrų žmonių-Kūrėjo vaikų gyvenimą, tai jie sukuria sąlygas naujai gyvybei ateiti, įgauti formą ir pavidalą ir laimingai išvysti mūsų pasaulį. Jie patys kuria gyvenimą, Būtį, kryptį, sąlygas. Vaikas yra jų Svajonė, jų minčių tąsa. Tai dviejų giminių susiliejimas, dalyvaujant pačiam Kūrėjui, sukuriant nauja-trečia ketvirtame-Visame kame.

maitinti kudiki- Kiek laiko galima maitinti vaiką krūtimi? Kaip veikia vaiko psichiką maitinimo krūtimi nutraukimas?

- Neatitraukti vaiko nuo krūties ligi tol, kol jis pats, vis rečiau, panorės pagerti mamos pienuko. Per ilgesnį laiką pieno sumažėja.

eggŠeimos liniją pratęsiu.

Gimtis formuojasi anksčiau nei manom. Giminė gyvuoja amžių amžiais ir didelė Būtis tame. Civilizacijos liepsna visatos Saulėj teka, Gimtinė per širdį ateina Meilėje gyvuot, o žvaigždė dega, paskui planetos jungiasi, kad ta Būtis įgautų prasmę, įsikrautų, o Žemė gautų mintį, sušvistų-kistų.

egle zalciu karalieneŠeimos liepsna iš ąžuolo ir gilės, iš Prigimties ir kelio, iš Giminės ir Galios, iš Savasties – Saulelės. Žodžiu iš sėklos. Tai mūsų Galios padovanot pasauliui Taiką, Meilę, augimą, o sau patiems gyvenimą įdomų, visokeriopą. Tai galimybė išlaikyt, atliept, patirti, būti vis kitaip ir susiliest – sukurti.

 

motinairsunusMano Sūnau, užgimęs giliai mintyje Tėvo Širdyje, išvydęs Pasaulį Šviesiąja Saule. Mano Sūnau, sveikas! Būk pasveikintas Motinos, Jos Širdies kaitros, Jos Dvasios tyrumo, Jo Meilės gilumo. Sūnau, tavo Pasaulis Tėvo dovana Tau. Tu gimei iš mūsų, gimdytojų, keliavusių per laikmečius, dabar esančių tautos Šviesa, dorumu, kantrybe, taurumu. Mūsų Sūnau – mes žmonės.

seimaMūsų Savasties ugnis, spinduliavimas, šiluma. Tai energijų sąveika, kai kiekvienas šeimos narys gauna savipakankamumą (1+1+0, 2+1+0, 3+1+0, kai nulis ne tuštuma). Ir tuo pačiu gali būti pasirinktinai, kuo nori būti, kokį potyrį nori išgyventi.