sukimasisPratęsiu šeimos temą. Pakvietus kūdikį, moteris tampa Motina, o vyras - Tėvu. Joje užsimezga vaisius ir pradeda augti, tai reiškia, kad impulsas-energija pradeda formuoti sau kūną. Šitame procese dalyvauja Dvasia-Dievo dalelė, Visatos Būtis, Giminės energija - Gyvybės Galia ir mūsų Žemės pasaulio Siela. Jeigu tėvai sąmoningi ir atsakingi, gyvenantys tikrų žmonių-Kūrėjo vaikų gyvenimą, tai jie sukuria sąlygas naujai gyvybei ateiti, įgauti formą ir pavidalą ir laimingai išvysti mūsų pasaulį. Jie patys kuria gyvenimą, Būtį, kryptį, sąlygas. Vaikas yra jų Svajonė, jų minčių tąsa. Tai dviejų giminių susiliejimas, dalyvaujant pačiam Kūrėjui, sukuriant nauja-trečia ketvirtame-Visame kame.

Materialaus ir fizinio kūno formavimas-auginimas vyksta subtiliųjų kūnų lopšyje. Tame auginime dalyvauja abiejų tėvų mintys, jausmai, emocijos, refleksai ir kūnai. Dalyvauja Visata-erdvė, Dangus, Žemė, Gamta ir Laikas. Laikas, tekėdamas per visus būvius, surenka energijas ir suriša gijas Dabar centre. Diena-naktis, rytas-vakaras, priešpietė-popietė, pavakarys-apyaušris. Tekantis laikas visa tai sujungia į darnų ritmą. Iš esmės mes visada tie patys. Kinta tik vaizdas: vaizdinys, teiginiai-įvaizdis. Gerai kai šeima turi gyvenimo tikslą ir tikro žmogaus bei pasaulio gyvenimo sampratą-paveikslą(suvokimą, žinojimą). Gerai jeigu gerbia artimus ir tolimus Protėvius, jeigu myli Pasaulį ir pripažįsta Kūrėją- Gyvasties pilnatvę bei tęstinumą. Tada kūdikio augimo ir brandinimo procesas vyksta sklandžiai.

Pratimai Motinoms: pastojus, pirmą mėnesį išbūname tyloje. Įsijaučiame, įsiklausome, įsižiūrime į save  ir vienas į kitą. 
Nuo antrojo iki trečiojo mėnesio pratimas toks:rankos ištiestos į šonus ir sukamės apie savo ašį: 7-9 apsisukimai į vieną pusę (pagal laikrodžio rodyklę) ir tiek pat į kitą pusę (prieš laikrodžio rodyklę). Antras pratimas: rankas sulenkiam per alkūnes ir delnais įsiremiam į liemenį. Vėl sukamės apie savo ašį penkis-šešis apsisukimus prieš laikrodžio rodyklę ir penkis - šešis apsisukimus pagal laikrodžio rodyklę. Trečias pratimas toks kaip antras tik pritūpus, šiek tiek sulenktomis per kelius kojomis. Ketvirtas pratimas: rankos sulenktos per alkūnes virš galvos (ne aukščiau kaip per keturis pirštus) sukamės 4 - 5 sukinius į abi puses, kaip ir anksčiau.
Nuo 3-čio iki 8-to mėnesio "paukščio pratimai": plasnojimas (mojavimas) rankomis (ne aukščiau galvos) - skrydis, strykčiojimai(pirmyn ir atgal-atbulomis), lengvi šuoliukai į visas keturias pasaulio šalis. 
Aštuntas -devintas mėnuo - sukiniai. Rankos sulenktos per alkūnes ir priglaustos prie krūtinės, gerklės, pasmakrės (ne aukščiau). Penki, šeši apsisukimai į vieną pusę ir tiek pat į kitą.  
Toks judėjimas, atliekamas bent porą kartų dienos bėgyje, padės suformuoti kūdikio ir tėvų gyvenimo-gimties srautą. 
Jeigu ką nors sudomins gimdymo-gimimo vyksmas arba nešiojimo laikotarpis giliau, galime pabendrauti. Svarbiausia-sukurkit sąlygas ateinančiam. Su Meile...  
g28295
rect11667
rect11667