virselis2 3 jpgvirselis geltonas"Giminės sodybų bendruomenė" Asociacija praneša:

Naujai išleistos L. M. Kupcovos 2-3, 4-5 knygos “Bendravimas su dolmenų Išminčiais”.

Ištrauka iš knygos:

Dolmenas
Išminčiaus vardas – Gun – atbudimas 
Paskirtis – praregėjimas
№1 – Guno šventykla – žmogus privalo žinoti ir suprasti tuos žodžius, kuriuos jis taria.
№2 – Guno šventykla – savęs atstatymas (sveikatinimas) žodžiais. 

– Kodėl tu įėjai į dolmeną?
–Pasaulyje palaipsniui pradėjo atsirasti tiek pokyčių, kad aš supratau jog tai gali atvesti žmogaus gyvenimą ir visos Žemės gamtos gyvenimą į prapultį ir tada prireiks tokių žinių, kurios padėtų žmonėms surasti išeitį ir vėl atkurti žmogaus gyvenimą, bei atstatyti augalų ir viso kas gyva Žemėje prigimtį. Aš įėjau į dolmeną ir labai ilgai laukiau, kol žmonės pradės ateidinėti pas mane ir aš galėsiu jiems padėti.
Jūsų laikmečio žmonės privalo žinoti, kad galima pačiam savo mintimis, savo žodžiais, savo veiksmais, savo Svajone aplink save sukurti tokią erdvę, kurioje lengva gyventi, lengva bendrauti su kitais žmonėmis, lengva bendrauti su gamta. Galima daug numatyti, galima pajausti aplink save augalų gyvenimą, vabalų, gyvūnų. Galima pamatyti ir pajausti tai ką jūs (žmonės) laikote negyvu. Pavyzdžiui: vandenį, akmenį, Žemę, Saulę, Mėnulį, Žvaigždes – visa tai ir dar daug kas gyvena su jumis vienyje, šalia jūsų, atliepia jums savo Būtim. T.y. į juos jūs žvelgiate abejingai ir jie jums neatsiunčia jokių ženklų apie save. Kai tiktai žmogus atkreipia dėmesį į kokius tai akmenėlius, jie iškart rodo žmogui savo gyvybingumą, pasijungia pagalbai, apsaugai, pradeda ginti tą žmogų. Jie labai aiškiai sugauna žmogaus mintis, žodžius ir ketinimus. Žmogus dažnai pradeda manipuliuoti šiais daiktais, kai tik suvokia jų reikšmę savo gyvenimui. Taip žmonės elgiasi ir su vandeniu. Jie pastebėjo, kad vandenį galima užkalbėti kaip geriems tikslams taip ir netikusiems. Man tik neaišku, kam naudoti vandenį blogiems tikslams? Juk jūs visi norite gyventi draugiškai vieni su kitais, draugiškai su gamta, draugiškai su Saule (t.y. laukiate iš jos šilumos, šviesos, švelnumo), o patys siunčiate ką nors negero per juos kitiems žmonėms. Štai ir gaunate atgal tai, ką siunčiate kitiems. Viskas yra ryšyje. Kai jūs bendraujate su tyrais ketinimais jūs (žmonės) tampate turtingesni, daugiau Meilės, gerumo, šviesos ateina į jūsų ir jūsų artimųjų gyvenimą. Kiekvienas žodis, ypač jeigu jis ištartas garsiai, neša tą krūvį, kuris gali atnešti džiaugsmą, gerumą arba pakenkti, kaip ir tam kam pasiųstas, taip ir tam kas pasiuntė. Todėl pirmiausia, prieš ištariant žodį, prisiminkite tai ir tarkite jį su tokiu palinkėjimu (pakreipimu), kokį norėtumėte gauti atgal. Neužterškite savęs, savo gyvenimo, savo būties, savo esybės žodžiais, nešančiais pyktį, nepasitikėjimą, negerumą ir t.t. todėl, kad šie žodžiai apsups jus pačius ir pritraukus tokius pačius žmones su tokiais pat žodžiais ir mintimis. 

Knygas galima įsigyti : 
8-636-05741 (Vilnius)
8-603-82790 (Ukmergė, Utena)
8-601-30280 (Kaunas).
Žmonės iš kitų miestų, bei jų apylinkių, kurie nebuvo paminėti čia, dėl įsigyjimo knygų kreiptis į 8-636-05741.
Knygas galima įsigyti knygyne "Zodiakas" Vilniuje,  Senajame Ukmergės knygyne Kęstučio a. 8, LT-20130 Ukmergė
Ši pirmoji knyga yra pardavime.
Šešta knyga yra verčiama.