virselis

Dvasia ne koks nors raumuo ar liauka, ar koks indas žmogaus kūne. Tai esminis energijos centras, pagrindinis organas žmogaus kūne. Žmogus pats sumažino jį, savo kūne iki žirniuko ir tik pats gali sugrąžinti tam organui – Jai Galią, kuri buvo iš Pradžių Pradžios.

Išminčiaus vardas Vichr (Вихрь)

Aplink jus viskas gyva ir labai laukia, kada gi pabus žmogus, atsipeikės ir vėl taps pačia stipriausia Esybe Žemėje, Visatoje ir visoje Kūrinijoje. Jam paklus visos Visatos energijos – esybės, jam paklus visa Žemės Gamta, jam paklus visos Žemės stichijos, jį girdės ir klausys pati planeta, kurioje jis gyvena – Žemė. Žmogus viską darys dėl Žemės Gamtos, Žemės stichijos, visos Žemės gyvasties ir pačios Žemės, tik su tyrais ketinimais. Juk jo Dvasia padės visai Žemės Būčiai ir kreips Ją į Šviesą, Gerumą, Meilę.

Žmogaus Dvasia, kaip ir Kūrėjo, neturi išlygų ar nuolaidų kažkam. Yra tik vienas kelias – į Šviesą, Gerumą, Meilę.

Išminčius vardas Andéra

Knygos turinys

Įvadas

Išminčiaus vardas – Akár (šviesa kelyje)

Paskirtis – padėti žmonėms išvysti gyvybę Žemėje Visatos akimis. Padėti žmogui suprasti save ir atkurti save.       

Išminčiaus vardas – Bírius (koncentracija, įsisavinimas, suvienijimas)

Paskirtis – Visatos atbalsis į žmogaus pasireiškimą – vizijas, mintis, informaciją ir žmogaus žinojimą.        

Išminčiaus vardas – Vichr (Вихрь) – atvertimas

Paskirtis – padėti žmonėms susigrąžinti  tai, kas buvo duota Kūrėjo. Noriu supažindinti su likimo žemėlapiu.        

Išminčiaus vardas – Sriez (erdvė)

Paskirtis – suteikti žmogui vyrišką jėgą

Išminčiaus vardas – Plas (formavimas)

Paskirtis – atkurti šventumą, tyrumą žmoguje

Išminčiaus vardas – Andéra (saulėtas švytėjimas)

Paskirtis – aiškiaregystė, padėti žmonėms išvysti tai, kuo jie abejoja – faktiškai, realiai – pamatyti. 

Išminčiaus vardas – Vart (kasdienybė)

Paskirtis – suteikti žmonėms nuostatą, ketinimą save pakeisti               

Išminčiaus vardas – Sóvol (pastovumas)

Paskirtis – parodyti žmonėms Tiesą – gyvavimo tiesą, ryšį tarp žmonių ir Žemės prigimties (žemės esmės).

Išminčiaus vardas – Ščiébien (Щебень) – įgyvendinimas

Paskirtis – padėti šiuolaikiniam žmogui pakeisti gyvenimą                   

Margelanas apie mažų vaikų auklėjimą

Margelanas apie druską

Margelanas apie vandenį

Dėkingumo Giesmė


Šią knygą bei kitas knygas iš serijos “Kaukazo šventvietės” galima įsigyti:
8-686-48925 Vilniuje (nuo 2016 gegužės mėn. 17 d. iki birželio mėn. 20 d.)
Taip pat knygų ieškokite knygyne "Zodiakas" Vilniuje, Labdarių g. 4-13
8-603-605741 Vilniuje (nuo birželio mėn. 20 d.)
8-603-82790 (Kaunas, Ukmergė, Panevėžys nuo birželio mėn. 20 d.)
Kaina: 3.50 eur. (knygyno kaina šiek tiek yra didesnė)
Pagarbiai,
„Giminės sodybų bendruomenė“ asociacija