Virselis spaudai LKupcova

"Giminės sodybų bendruomenė" Asociacija praneša:
Naujai išleista su papildymais bei naujų dolmenų Išminčių apsakymais ir nuotraukomis L. M. Kupcovos knyga “Bendravimas su dolmenų Išminčiais”. 208 puslapiai.

- Ko tu įėjai į dolmeną, ką tu norėjai atnešti žmonėms?
- Aš žinojau, kad būsiu labai reikalingas žmonėms, kurie panorės atsitraukti nuo civilizacijos, kurią jie patys sukūrė. Aš galėsiu jiems padėti nueiti iki naujos civilizacijos t.y iki Ištakų. Dėl to žmonėms reikia padėti susivoktų, kad jūsų civilizacija yra aklavietėje ir nukreipti juos į viso gyvenimo pokytį.
Išminčius Viardón (Dvasios civilizacija)
Ištrauka iš knygos:
Dolmeno galios vieta.
Išminčiaus vardas – Gára (saulės šviesa)
Paskirtis – padėti žmonėms sukurti Svajonę, kad ji galėtų realizuotis (dolmenas sugriautas, yra už 10 – 15 metrų 
už „Aisto“ dolmeno)
Matau neaukštą žmogų. Plaukai ilgi, banguoti, iki juosmens ir tokia pat banguota, iki juosmens barzda. Įdegusiame veide labai geros, žydros akys.
Apsivilkęs ilgais, iki kulnų, drobiniais marškiniais. Susijuosęs.

– Aš noriu padėti žmonėms, kad jie patys sugebėtų pakeisti savo gyvenimą, savo Svajone. Bet, kad tai įvyktų, žmonės turi išmokti svajoti. Dažnai žmogus pradeda svajoti chaotiškai. Tai ne Svajonė, o tik norai tai dienai. Tokie norai ne visada įvyksta, tada žmogus pradeda primygtinai apie tai mąstyti ir įsivaizduoja, kad tai jo gyvenimo Svajonė. O juk iš tikrųjų visai ne taip. Svajonę reikia sukurti ir palaipsniui ją realizuoti.
– Kaip sukurti Svajonę?
– Svajonė turi būti šviesi, tyra, viliojanti. Tuo pačiu tu tiksliai turi žinoti, kad tavo svajonė bus gera, reikalinga visai tavo aplinkai ir žmonėms. T.y. tu savo Svajone padedi Žemei, žmonėms, augalams, gyvūnams. Jei žmonėms papasakosi apie savo Svajonę, tai jiems sukelsi džiaugsmą ir gausi pritarimą savo Svajonės išsipildymui. Visi žmonės, išgirdę apie tavo Svajonę, tau padės ją įkūnyti. Tegul tai bus tik kartą. Štai pavyzdžiui: aš žinau tavo Svajonę – tu nori parašyti knygą apie dolmenus. Ir kam tu tai sakai tau pritaria. Jie jau tau padeda. O juk tokių pavyzdžių labai daug. Žmonėms tik pagalvojus apie tai, atsiranda postūmis savo Svajonės išsipildymui. Juk bet koks reikalas, kurio imasi žmogus, jei jis tai apmąsto, jis visada mato, kas šiame reikale gerai, teigiama, o kas nelabai – negerai. Ir jeigu tai tyri siekiai, tai tikslas visada bus teigiamas. Žmogus visada gaus pagalbą iš Kūrėjo bei Visatos. O mes dolmenuose padėsime savo minties greičiu jūsų Svajonę nunešti jiems….
 

Knygą galima įsigyti : 
8-600-95543 (Kazlų Rūda, Rokiškis, Panevėžys)
8-636-05741 (Vilnius)
8-603-82790 (Ukmergė, Utena)
8-601-30280 (Kaunas).
Žmonės iš kitų miestų, bei jų apylinkių, kurie nebuvo paminėti čia, dėl įsigyjimo knygų kreiptis į 8-636-05741.
Knygos kaina: 4,50 Eur.
Knygą galima įsigyti knygyne "Zodiakas" Vilniuje. Kaina knygyne šiek tiek didesnė.
Ši pirmoji knyga yra pardavime.
Antra ir trečia knyga yra permaketuojamos
Ketvirta ir penkta knyga bus atspausdinta.
Šešta knyga yra verčiama.
Norintiems prisidėti prie knygų leidybos:
GIMINĖS SODYBŲ BENDRUOMENĖ
Sąskaita: LT427300010105914182
Bankas: SWEDBank