ziemossaulegrizaDėkoju šviesiesiems už sveikinimus ir palinkėjimus.

Aš, Aldona, sveikinu savo Tautos žmones su Saulėgrįža linkiu Tiesos, Tikėjimo, Šviesos; per Atjautą ir Pajautos linkiu, kad tai kas mumyse gyvuoja spinduliuoja įgautų turinį ir formą, apgaubtų Žemę mintimi - Prigimtimi. Su Meile.